• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

ביקורת פנימית

ביקורת פנימית

הגדרה:

פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית המסייעת לארגון להשיג את מטרותיו, תוך שימוש בגישה שיטתית וממוסדת לשם הערכה ושיפור תהליכי העבודה בארגון ואפקטיביות תהליכי ניהול הסיכונים, הבקרה, הפיקוח והשליטה.

חשיבות הביקורת הפנימית:

•הביקורת הפנימית מהווה פונקצית בקרה ניהולית בידי הנהלת הארגון.
•הביקורת הפנימית עשויה לסייע לארגון בשיפור התחרותיות, בחסכון במשאבים ובהגנה על נכסיה.