• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

סמינרים

הרצאות וימי עיון:

חיפוש מתקדם
מיסוי ריבוי דירות

28/03/2017

מיסוי משיכות בעלים ושימוש בנכסי חברה

28/03/2017

בדיקות נאותות חשבונאיות עבור חתמים בהנפקות

01/03/2017

ביקורת פנימית - פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית המסייעת לארגון להשיג את מטרותיו, תוך שימוש בגישה שיטתית וממוסדת לשם הערכה ושיפור תהליכי העבודה בארגון ואפקטיביות תהליכי ניהול הסיכונים, הבקרה, הפיקוח והשליטה.

01/03/2017

חיפוש מתקדם