• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

חוות דעת

חוות דעת שניתנו ע"י משרדנו:

חוות דעת העוסקת בפעילותה של כיד המלך עדי בע"מ והערכת שוויה.
נתבקשנו על ידי הנהלת טאגור קפיטל בע"מ (להלן: "החברה") לחוות דעתנו המקצועית בשאלת סבירות התמורה בגין מכירת הזכויות בחברות PATRON TAGOR B.V ו- PATRON TAGOR CAPITAL 2B.V (להלן החברות "ההולנדיות" ו/או "החברות הנמכרות" ו/או "PTBV ו- PTC2BV").
נתבקשנו על ידי חברות בקבוצת טיב טעם (להלן: טיב טעם ו/או קבוצת טיב טעם) להתייחס לליקויים בחוות דעתו המקצועית של מר גיל משה מתאריך 11/3/2009, אשר צורפה לתביעה שכנגד של חברת פרימיום קלאס בע"מ (להלן פרימיום קלאב ו/או פרימיום) נגד חברות מקבוצת טיב טעם מתאריך
נתבקשנו על ידי קבוצת אי.ג'י.אר.אי. בע"מ, אי.אל.אס. ריל אסטייט וטאגור קפיטל בע"מ (להלן – "המזמינה") במהלך חודש מרץ 2010 לבצע בדיקת נאותות חשבונאית לגבי חברת אנגל משאבים ופיתוח בע"מ (להלן: "אנגל" או "החברה") וזאת במסגרת כוונת המזמינה להשקיע באנגל. בדיקת הנ