• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳
מורד אורי, רו

מורד אורי, רו"ח

רו"ח

אודות

מורד אורי , רו"ח

השכלה

 

1990 - 1986

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים, המכללה למנהל.

 

 

בעל רשיון לעיסוק בראיית חשבון

 

ניסיון מקצועי

     

 

1998- היום

שותף במשרד רואי חשבון מורד, שמואלי, לאחם ושות' בעל מניות ומנהל חברה לייעוץ כלכלי M.S.E.M ניהול ויעוץ כלכלי בע"מ.

 

1993- היום

מרכז תחום הביקורת במסגרת המסלול האקדמי במכללה למנהל וכן מרצה בשנת ההשלמה, מרצה בשנת ההשלמה באוניברסיטת חיפה.
מרצה בקורסים להכנה מועצה בסופיות ב' בביקורת.

 

1997 - 1991

מנהל ביקורת בכיר במשרד פאהן, קנה ושות' רואי חשבון.
במסגרת זו עוסק בחברות ציבוריות, הנפקות, עבודות כלכליות, ליווי גופים בביצוע עסקאות והרצאות לעובדי המשרד וללקוחותיו.

 

חברות בדירקטוריונים ובועדות

 

2006 - היום

יו"ר ועדת חשבי שכר.

 

2003-  היום

מ"מ יו"ר הועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל.

 

2007 - היום

יו"ר הועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל

 

2007 - היום

יו"ר ועדת ביקורת אקים לאפוטרופסות

  

2015 - היום

גזבר וחבר וועד מרכזי בלשכת רואי חשבון