• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

הפירמה

מורד, שמואלי, לאחם ושות' הוקמה בשנת 1997.

הפירמה מתמחה במתן שירותי חשבונאות וביקורת, ניהול סיכונים וביקורת פנים, שרותי ניהול, ייעוץ כלכלי ועסקי, מסים וניהול חשבונות.

הפילוסופיה העיסקית של הפירמה הינה מתן ערך מוסף משמעותי לכל לקוח על ידי שמירת קשר הדוק עימו באמצעות שרות מקצועי, זמין ויעיל הנתמך על ידי המחלקות המקצועיות במשרד.

הפירמה מקפידה על שמירת קשר אישי הדוק ובלתי אמצעי בין השותף האחראי על מתן השירות לבין הלקוח.

כל שותף אחראי על מספר מוגדר של לקוחות ומתמצא בכל הנושאים הנדרשים למתן השירות. עקב המגוון הרחב בניסיון שותפי המשרד, מעורבים השותפים האחראים בעיקרי הנושאים במתן השירות ללקוחות השונים ותורמים מניסיונם לטיפול יעיל.

השותפים

מורד אורי, רו

מורד אורי, רו"ח   /   רו"ח

שותף במשרד רואי חשבון מורד, שמואלי, לאחם ושות'.
שותף מנהל במשרד ומנהל בחברה לייעוץ כלכלי.
מרכז תחום הביקורת במסגרת המסלול האקדמי במכללה למנהל וכן מרצה בשנת ההשלמה, מרצה בשנת ההשלמה באוניברסיטת חיפה.
יו"ר הועדה לחשבי שכר, חבר בועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל.

שמואלי עוזי, רו

שמואלי עוזי, רו"ח   /   רו"ח

שותף במשרד רואי חשבון מורד, שמואלי, לאחם ושות'.
שותף מנהל במשרד ומנהל חברה לייעוץ כלכלי ומבקר פנים.
חבר באיגוד המבקרים הפנימיים בישראל, חבר בלשכת המבקרים הפנימיים בישראל וחבר בועדה לטיפול בתחום הערכות שווי – לשכת רו"ח בישראל.

לאחם חיים, רו

לאחם חיים, רו"ח   /   רו"ח

שותף במשרד רואי חשבון מורד, שמואלי, לאחם ושות'.
שותף מנהל במשרד ומנהל חברה לייעוץ כלכלי ומבקר פנים.
מרצה בשנת השלמה במסגרת המסלול האקדמי של המכללה למינהל.
חבר באיגוד המבקרים הפנימיים בישראל.

הצוות

the-firm